Branșamentele și racordurile la UTILITĂȚI se execută fără autorizație de construcție, pe cheltuiala operatorilor

Potrivit arhitectului, acestea se execută fără autorizație de construcție, iar operatorii rețelelor de gaze naturale și energie electrică au obligația de a realiza branșamentele și racordurile pe cheltuiala lor, în maxim 90 de zile din momentul transmiterii autorizației de construire prin care este autorizată construcția.

Branșamentele aeriene la rețelele de energie electrică și telecomunicații se pot realiza fără autorizație de construire, iar Branșamentele și racordurile subterane la rețelele de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică necesită acordul/autorizație de spargere de la administratorul drumului.

„Baza legală este dată de:
Legea nr. 50/1991 – actualizată

– art. 11 alin. (7) “Se pot executa fără autorizaţie de construire: …. d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism; …. e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;”

Legea nr. 123/2012 – actualizată

– art. 51 alin. (3^5) În cazul clienţilor casnici, operatorul de distribuţie are obligaţia racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari….
și
– art. 138 alin. (1) Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:… lit. d^1) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie, în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, conform reglementărilor ANRE. Proiectul privind racordarea poate fi realizat şi de către clienţii casnici/beneficiari”, afirmă Claudiu Salanță.

Acesta a și publicat pe rețelele de socializare niște modele de bună practică atunci când vine vorba de montarea echipamentelor tehnice aferente, care nu trebuie să obstrucționeze trecătorii.