Daniel Buda | Investițiile din cadrul strategiei digitale sprijină implementarea tehnologiilor agricole durabile!

Cu puțin timp în urmă, i-am adresat Comisarului Europen pentru Agricultură, domnului Janusz Wojciechowski, o întrebare pe marginea mecanismelor de care dispune Comisia în vederea sprijinirii fermierilor spre tranziția tehnologică.

Astăzi, mai mult ca oricând, impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra activității umane este tot mai evident. Agricultura, în toate segmentele ei, este afectată direct de aceste fenomene, iar efectele lor nu pot fi minimalizate.

Agricultorii europeni sunt deschiși la instalarea instațiilor meteo pe toate câmpurile, atât timp cât îi ajută să decidă când e perioada favorabilă pentru a aplica tratamente sau a stropi, în funcție de temperatura aerului, umiditatea la sol și în aer.

Ultima inovaţie în tehnologii pentru agricultură sunt capcanele pentru insecte dăunătoare, controlate prin intermediul dispozitivelor mobile. Astfel, se poate vedea direct de pe dispozitivele electronice starea plantației sau dăunătorul.

În baza procedurilor parlamentare de care dispun, i-am adresat Comisarului Wojciechowski o întrebare, prin intermediul căreia i-am solicitat să îmi transmită care sunt instrumentele prin care poate oferi fermierilor o mai mare accesibilitate pentru aceste tehnologii.În răspunsul formulat, Comisarul Wojciechowski mi-a transmis că investițiile privind devzoltarea și implementarea de tehnologii în agricultură vor fi finanțate prin intermediul strategiei digitale, CFM-ului, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, dar și Mecanismului de redresare și reziliență. De asemenea, Programul de cercetare și inovare „Orizont Europa” va oferi instrumente în domeniul digitalizării și al tehnologiilor privind datele în agricultură.

Iată răspunsul Comisarului Wojciechowski:„Tehnologiile digitale și cele bazate pe date sunt esențiale pentru creșterea rezilienței și a sustenabilității agriculturii. Inițiativele juridice, strategice și cele privind investițiile din cadrul strategiei digitale și al celei privind datele, Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-27 și Mecanismul de redresare și reziliență pot sprijini dezvoltarea și implementarea acestor tehnologii, inclusiv în agricultură. Statele membre ar putea programa astfel de investiții în programele de dezvoltare rurală 2021/22.

Pentru politica agricolă comună de după 2020, digitalizarea va constitui un element-cheie al obiectivului transversal de modernizare a sectorului prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală va sprijini Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii și proiectele de investiții privind evoluțiile tehnologice și digitalizarea.

Programul de cercetare și inovare „Orizont Europa” va oferi instrumente în domeniul digitalizării și al tehnologiilor privind datele în agricultură. În cadrul programului Europa digitală, în domeniul agroalimentar, centrele de inovare digitală, facilitățile de testare și de experimentare pentru inteligența artificială și spațiul european comun al datelor agricole vor fi sprijinite pentru a stimula transformarea digitală a sectorului agricol.

Centrele de inovare digitală în sectorul agroalimentar sunt și vor fi esențiale pentru exploatarea potențialului de inovare al întreprinderilor nou-înființate și al întreprinderilor mici și mijlocii.”