ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Beneficiar proiect: D & J IMPEX SRL
CUI: 12285394

OBIECTIVUL MĂSURII: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,
denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru
beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect
de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin
ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de
alertă.
PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMMurilor ca reacție la pandemia COVID-19,
Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea
capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și
de a se angaja în procesele de inovare.
Valoare proiect: 92842,088 lei
Finanțare nerambursabilă: 80732,25 lei
Cofinanțare: 12109,8375 lei
Data începerii proiectului: 12.04.2021
Data finalizării proiectului: 09.10.2021
Numarul contractului de finanțare: M2-5700 din 07.04.2021
ANUNTA INCEPERE PROIECT
Date de contact: Persoana de contact: DIMENY ILDIKO
Telefon:0742802159
E-mail:ildyblue@yahoo.com