Anunț de presă privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DIVERTIS MAG S.R.L.”

DIVERTIS MAG SRL, cu sediul în CLUJ, localitatea Cluj-Napoca, str. Str. HENRI BARBUSSE, nr. 59-61, clădirea C1, biroul nr. 3, România derulează, începând cu data de 09.12.2020 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DIVERTIS MAG S.R.L., RUE 1173 ,co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-1173 din 09-12-2020 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ NAPOCA.

Valoarea proiectului este de 98.983,09 (valoarea totala) din care: 86.072,25 lei grant si 12.910,84 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in loc. CLUJ NAPOCA, Str. HENRI BARBUSSE, Nr. 59-61, clădirea C1, Judetul Cluj , România.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-202 [Date de Contact]

Persoană de contact: ANDREA-MAGDALENA GROZA

Website: www.divertishop.ro, email:office@divertishop.ro

Telefon: 0742054056, fax –