ANUNȚ SFARSIT PROIECT

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Beneficiar proiect: OLMIN SRL
CUI: 18240057

OBIECTIVUL MĂSURII: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMMurilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea
capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Valoare proiect: 97028.835 lei
Finanțare nerambursabilă: 84372.9 lei
Cofinanțare:12655.935 lei
Data începerii proiectului: 29.12.2020
Data finalizării proiectului: 27.06.2021
Numarul contractului de finanțare: M2 – 1841 din 29.12.2020

ANUNTA SFARSIT PROIECT
Date de contact:
Persoana de contact: ARDELEANU MIHAELA
Telefon: 0723630254
E-mail: righetti.ardeleanu@yahoo.it