Activitate transnațională în Belgrad, Serbia în cadrul proiectului Erasmus+KA229 ”Digital Approaches at SEN Education -SENdata” 11-15 Octobrie 2021

În perioada 11-15 octombrie 2021, cadrele didactice din Grădinița Specială, Cluj-Napoca: prof. psihopedagog Dulca Andreea, prof. psihopedagog Pușcuță Andreea și prof. pentru învățământ preșcolar Harasztosi Dalia au participat la proiectul internațional Erasmus+ ”Digital Approaches to Special Education”     (SENdata) în vizită de lucru și studiu în Serbia, orașul Belgrad, la Școala ”Anton Skala”.

Proiectul ”SENdata” își propune să dezvolte competențele digitale ale profesorilor, abilitățile de a căuta și utiliza tehnologii educaționale și aplicații digitale în domeniul dezvoltării copilului și să asigure accesibilitatea la educație a persoanelor cu dizabilități, prin crearea egalității de șanse și prin împărtășirea reciprocă de bune practici.
Profesorii școlii ”Anton Skala” din Belgrad au prezentat programe și aplicații digitale, utilizate cu scopul de a dezvolta și consolida abilitățile socio-emoționale ale copiilor cu dizabilități.
În cadrul sesiunilor practice, în colaborare cu partenerii din Serbia, Letonia, Lituania, Portugalia, Turcia am învățat să utilizăm și să adaptăm programe și aplicații digitale ” Lako sa Markom”, ”Peppy pals social skills”, ” Learn emotions”, ” Napko” , ” Social stories” , în procesul educațional și terapeutic. Am observat și am purtat discuții pe baza activităților educative înregistrate video, am discutat despre aplicabilitatea programelor și aplicațiilor digitale care dezvoltă competențele socio-emoționale în cadrul activităților instructiv-educative. În grupurile de lucru am creat povești sociale cu ajutorul tehnologiilor digitale, iar în timpul pregătirii practice am învățat să utilizăm pictogramele în spațiul digital.

 
               

Specialistul în terapia limbajului Snežana Babovič Dimitrijevič ne-a prezentat robotul Milo utilizat în identificarea, recunoaștera și asocierea emoțiilor cu evenimente din mediu. Participanții la proiect au testat capacitățile robotului prin accesarea diferitelor programe de identificare și redare a emoțiilor. 
          
Directorul școlii ”Anton Skala”, d-na Nataša Selic Stankovič a prezentat spațiile educaționale din școală, formele de organizare a claselor și metodele de lucru precum și sistemul educațional special din Serbia. 
Ingrida Jurevičienė, coordonatoarea din Lituania a realizat o formare a participanților despre cum se înregistrează o instituție de învățământ pe platforma eucodeweek.com pentru a participa la evenimentul CodeWeek2021 cu elevii. CodeWeek este un eveniment organizat de Uniunea Europeană cu scopul de a stimula programarea și alfabetizarea digitală în rândul elevilor și preșcolarilor. În cadrul acestui eveniment, participanții la proiect vor efectua activități specifice de programare digitală într-un spațiu virtual. Profesoara Vaiva Siutilienė a împărtășit din experiența sa în utilizarea programului Code.org. În cadrul acestui program sarcinile de codificare sunt prezentate în funcție de abilitățile TIC ale elevilor. Învățând să programeze, elevii înțeleg mai bine cum funcționează tehnologia, își îmbunătățesc abilitățile digitale, găsesc idei noi și creează inovații.
Am vizitat Facultatea de Educație Specială și Reabilitare de la Universitatea din Belgrad, unde decanul facultății ne-a prezentat sistemul de învățământ special și sistemul de formare a specialiștilor în educația specială din Belgrad.

De asemenea, am vizitat Centrul de Formare a Profesorilor și am discutat despre sistemele de învâțământ special din țările noastre.

În timpul vizitei noastre în Serbia, ne-am familiarizat cu moștenirea istorică și culturală a acestei țări. 
Ne bucurăm că, în cadrul activităților practice, împreună cu partenerii de proiect din Turcia, Serbia, Lituania, Letonia și Portugalia, ne-am îmbunătățit competențele digitale, abilitățile TIC și abilitățile de comunicare în limba engleză. Abilitățile și cunoștințele acumulate, în Serbia, le vom aplica în activitățile educaționale cu copiii cu nevoi speciale din Grădinița Specială, Cluj-Napoca.
DISCLAIMER:” Acest proiect este Co-finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Prezenta comunicare reprezintă doar punctul de vedere al autorului și Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru conținutul ei.”

Prof. psihopedagog Dulca Andreea – Coordonator proiect Erasmus+KA229

” Digital Approaches to Special Education – SENdata”